Follow

W chwili obecnej, moje zasoby czasowe nie pozwalają mi w pełni na zajęcie się tą instancją należycie (wdrożenie ważnego, dużego projektu), zatem proszę o chwilkę cierpliwości. Niebawem pojawią się pierwsze opisy, informacje oraz inne - oczywiście wszystko dwujęzycznie (PL 1st + EN 2nd). Do tego czasu, wszystkie zależne usługi (poczta, hosting etc.) podlegają stałemu monitoringowi (całość, znajduje się na platformie zarządzanej na bieżąco).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Polska

mastodon.com.pl is one server in the network